Peer review

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die ziet op de juridische beoordeling van dossiers van een advocaat door een reviewer. Omdat de reviewer inzage heeft in dossiers van de advocaat is het van belang dat de reviewer aangemerkt wordt als deskundige in de zin van artikel 26 van de Advocatenwet, zodat de in artikel 26, derde lid van de Advocatenwet geregelde geheimhoudingplicht van toepassing is.

Het is van belang dat zowel de gereviewde advocaat als de reviewer op hetzelfde rechtsgebied werkzaam zijn, zodat de juridische inhoud voldoende onderdeel kan uitmaken van de beoordeling. In het gesprek dat volgt op de review kan worden besproken welke alternatieven in de behandeling van de zaak mogelijk zijn of waren en wat de advocaat daarvan kan leren. Op die manier wordt de kwaliteit in de behandeling van zaken bevorderd.

Vereisten voor peer review

 • de peer review wordt uitgevoerd door een reviewer die is aangewezen als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid van de Advocatenwet en werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden als de gereviewde advocaat;
 • de peer review vindt plaats gedurende ten minste vier uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag;
 • de advocaat en de reviewer reviewen elkaar niet over en weer;
 • de advocaat en de reviewer bespreken voorafgaand aan de review de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de review wordt besproken of wordt ingezien;
 • voorafgaand aan de peer review voert de advocaat een zelfevaluatie uit ter voorbereiding op de review;
 • de review omvat ten minste vijf dossiers die door de reviewer worden geselecteerd in overleg met de advocaat;
 • de review wordt afgesloten door een gesprek tussen de reviewer en de advocaat; en
 • de reviewer bevestigt in een verslag dat peer review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Vereisten voor reviewer

 • de reviewer is meer dan zeven jaren als advocaat werkzaam;
 • de reviewer heeft aantoonbare specifieke deskundigheid op het rechtsgebied waarop hij de review doet;
 • de reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en
 • de reviewer heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad. Advocaten kunnen zich registreren nadat artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd. 

NB. Het vereiste van het hebben gevolgd van een cursus van twee dagdelen en een terugkombijeenkomst geldt ook wanneer men aantoonbaar veel ervaring heeft met reviewen of men op dat gebied reeds een andere vorm van onderwijs heeft gevolgd.