Kosten en korting

 

Online intervisie

Een enkele online intervisiebijeenkomst duurt 2 uur en kost per idealbetaling  € 59,– per uur excl. BTW. Deelnemers die zich inschrijven voor een jaarabonnement ontvangen ruim 8% korting en betalen € 54,- per uur. Indien u zich in één keer inschrijft voor 4 losse bijeenkomsten (ongeacht het rechtsgebied) krijgt u automatisch 5% korting bij het afrekenen .

Intervisie op locatie

Intervisie op locatie kost bij idealbetaling  €75,– per uur ex BTW voor een losse bijeenkomst van 4 uur. Neemt u een jaarabonnement van 8 uur intervisie op locatie af, dan ontvangt u een korting van 10% op de reguliere prijs en bedragen de kosten derhalve €67,50 per uur ex BTW. 

Jaarabonnement

Een abonnement geldt voor het kalenderjaar waarin een abonnement is afgesloten. Indien een abonnement wordt afgesloten voor 1 oktober van een bepaald jaar dat garandeert Intervisiehuis dat de advocaat in staat is de benodigde 8 intervisiepunten voor het betreffende jaar te halen.

Een jaarabonnement wordt stilzwijgend verlengd. Het opzeggen van het abonnement dient uiterlijk één maand voor afloop van het huidige abonnementsjaar te geschieden. 

Voor betaling per bankoverschrijving hanteren wij 10% verwerkingskosten. Betaling per ideal is dus het meest gunstig