Intervisie voor advocaten

Agenda

Klik op een van de rechtsgebieden voor alle intervisies van dat rechtsgebied.

Agenda

Klik op een van de rechtsgebieden voor alle intervisies van dat rechtsgebied.

5/5

”Fijn dat er veel ruimte is voor eigen inbreng waardoor de intervisie niet te strak wordt maar juist vanzelf gaat “lopen” met veelal verassende effecten. Dat krijg je niet voor elkaar als het te strak zou worden geleid.”

5/5

“Erg goede intervisiebijeenkomst, en erg prettige begeleiding”

5/5

”Was een “plezierige” bijeenkomst, leuke groep, ik denk dat iedereen positief was, met een goede gespreksleider.”

Wat is intervisie?

Intervisie is het gestructureerd bespreken van een ingebrachte casus in een groep van 3-10 advocaten. Het doel van intervisie, dat sinds maart 2020 voor advocaten verplicht is geworden, is de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De Orde van Advocaten stelt een paar eisen:
– Je moet minimaal 8 punten per kalenderjaar behalen. (4 kwaliteitstoetsen & 4 niet juridisch)
– Intervisie duurt minimaal 2, en maximaal 4 uur per keer.
– Voorafgaand ondertekenen de deelnemers een geheimhoudingsverklaring voor hetgeen aan de orde is gekomen tijdens de bijeenkomst.
– De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een kort, niet inhoudelijke, omschrijving met hetgeen aan de orde is gekomen.

Intervisiehuis streeft naar een veilige en fijne omgeving voor iedere deelnemer van haar intervisies. Verder is Intervisiehuis( een van) de goedkoopste op de markt, maar waarborgt haar hoge kwaliteit ten alle tijden.

Intervisiehuis

Intervisiehuis