online intervisie

In verband met de COVID-19 maatregelen hebben in ieder geval in het voorjaar geen intervisies op locatie plaatsgevonden. Vanaf juni 2021 verwelkomen wij, naast de online bijeenkomsten, ook weer advocaten op een paar “coronaproof” locaties. Mocht er binnenkort toch weer een lockdown plaatsvinden dan worden de geplande bijeenkomsten op locatie vervangen door online intervisies online.

Online intervisie is door de Nederlandse Orde van Advocaten gedurende geheel 2021 toegestaan mits aan de volgende extra voorwaarden wordt voldaan:

  • de deelnemers gaan akkoord met intervisie via videoconferentie
  • de gespreksleider controleert de identiteit van de deelnemers
  • de gespreksleider controleert de aanwezigheid van de deelnemers
  • de deelnemers waarborgen de vertrouwelijkheid door aan de bijeenkomst deel te nemen in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

Naast deze extra voorwaarden blijven de reguliere voorwaarden voor intervisie van toepassing.

Intervisiehuis voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten en zal ook voor online intervisie bijeenkomsten aan de deelnemers een certificaat afgeven.

Online intervisie wordt gegeven in online bijeenkomsten van 2 uur. Inschrijven online intervisie.