(online) intervisie voor advocaten

Professionalisering en reflectie door intervisie
Sinds 1 maart 2020 moeten advocaten 8 uur per jaar  deelnemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Intervisie is een vorm van gestructureerde feedback en voor advocaten een mooi instrument om zich professioneel en persoonlijk nog verder te ontwikkelen. Intervisie biedt op gestructureerde wijze de mogelijkheid om als advocaat je inzicht, kennis en vaardigheden te verdiepen.

Deelnemers aan een intervisiebijeenkomst bespreken aan de hand van een ingebrachte casus niet juridische vragen, dilemma’s en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Intervisie geeft je zo de gelegenheid te reflecteren op je eigen werkwijze en drijfveren en te leren van die van anderen. Het verruimt je blik en biedt steun bij de aanpak van (lastige) zaken.

Vereisten voor intervisie

 • intervisie vindt plaats door een (bij de Orde geregistreerde begeleider) gespreksleider
 • deelnemers en gespreksleider bepalen vooraf de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken
 • intervisie bijeenkomsten duren minimaal 2 uur en maximaal 4 uur per dag
 • intervisie vindt plaats met minimaal 3 en maximaal 10 advocaten
 • de deelnemende advocaten zijn werkzaam in het zelfde rechtsgebied of rechtsgebieden
 • de deelnemende advocaten brengen elk één of meerdere casus in met vragen en dilemma’s uit de eigen praktijk
 • de deelnemers ontvangen een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen besproken is

Online intervisie is door de Nederlandse Orde van Advocaten toegestaan tijdens de coronacrisis, mits aan de volgende extra voorwaarden wordt voldaan:

 • de deelnemers gaan akkoord met intervisie via videoconferentie
 • de gespreksleider controleert de identiteit van de deelnemers
 • de gespreksleider controleert de aanwezigheid van de deelnemers
 • de deelnemers waarborgen de vertrouwelijkheid door aan de bijeenkomst deel te nemen in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

LET OP: advocaten kunnen zelf een rechtsgebied kiezen, de indeling van het rechtsgebiedenregister hoeft niet te worden aangehouden.

Kwaliteitsuren en vaardigheidspunten (niet-juridische punten)
De gevolgde intervisie uren tellen volledig mee voor de jaarlijks te behalen 8 uur voor gestructureerde feedback, zoals vastgelegd in de kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Daarnaast kunnen maximaal 4 intervisie uren worden opgevoerd als vaardigheidspunten (niet-juridische punten), conform artikel 4 van de verordening op de advocatuur, waarbij 1 intervisie uur gelijk staat aan 1 vaardigheidspunt.

Meer van de kennisbank