Overleg in uw regio

Per maart 2020 is de verplichte intervisie, peerreview en/of gestructureerd overleg ingevoerd.

Intervisiehuis heeft de doelstelling om landelijk deze overleggen te faciliteren. Hiervoor is zij op zoek naar leden, gespreksleiders en mooie locaties waardoor leden op bereisbare afstand in een veilige omgeving kunnen overleggen.   

  • Wilt u deelnemen aan intervisie? Zoekt u daartoe aansluiting bij een groep advocaten met een gespreksleider?
  • Bent u een geregistreerde gespreksleider intervisie (of aangemeld bij het register) en biedt u zich aan t.b.v. het leiden van een intervisiegroep?
  • Wilt u deelnemen aan peer review en zoekt u binnen uw balie/regio contact met een reviewer (deskundige in de zin van artikel 26 Advocatenwet) die werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied?
  • Wilt u deelnemen aan gestructureerd collegiaal overleg en zoekt u daartoe contact met advocaten van uw balie/regio?
  • Organiseert u / uw kantoor cursussen en mogen externen daaraan (voordelig) deelnemen?
  • Bent u  op zoek naar een bepaalde cursus die (voordelig) binnen uw regio wordt gegeven?

Vul dan onderstaand formulier in