Gespreksleider voor eigen intervisiegroep

De online intervisie eigen groep is (voorlopig) intervisie op afstand.

Datum: in overleg

Tijd: 2 uur (in overleg)

Locatie: (voorlopig) Achter je computer, vanaf september in overleg op locatie of online

Opleidingspunten: Per uur: 1 (kwaliteitstoetsen) en1 (niet-juridisch)

Beschrijving

Heeft u een eigen intervisiegroep maar (nog) geen geregistreerd gespreksleider? Dan kunt u een geregistreerd gespreksleider inhuren.

De intervisie:

Tijdens het overleg bespreken de advocaten dilemma’s en kunnen zij vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening inbrengen. De bespreking ziet op de houding en het gedrag van de advocaat, maar wel met betrekking tot de inhoud van een zaak of de wijze waarop de praktijkvoering is vormgegeven.

Certificaat en opleidingspunten:

Certificaat:

Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Opleidingspunten:

Kwaliteitsuren en vaardigheidspunten (niet-juridische punten)

De gevolgde intervisie uren tellen volledig mee voor de jaarlijks te behalen 8 uur voor gestructureerde feedback, zoals vastgelegd in de kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Daarnaast kunnen maximaal 4 intervisie uren worden opgevoerd als vaardigheidspunten (niet-juridische punten), conform artikel 4 van de verordening op de advocatuur, waarbij 1 intervisie uur gelijk staat aan 1 vaardigheidspunt.

Gespreksleider:

De gespreksleider is geregistreerd als gespreksleider bij de Orde van Advocaten

Investering:

De investering is een bedrag per uur voor het inhuren van een geregistreerd gespreksleider. Deze is afhankelijk van de locatie en uw wensen. Op het moment dat u hieronder uw gegevens achterlaat, nemen wij contact met u op om op basis van uw wensen een offerte op maat te maken.