Cursus Gespreksleider (coming soon)

Programma gespreksleider

Inhoud cursus
Bijeenkomst 1:

– Theorie gesprekstechnieken, gericht op het leiden van een intervisiegesprek, het stellen van inzichtgevende vragen en geven van constructieve feedback.
– Adviezen en valkuilen voor de gespreksleider.
– Korte oefeningen in het geven van feedback, het stellen van de juiste vragen en het leiden en geven handvatten voor een gesprek.

Na afloop van de eerste bijeenkomst word je gevraagd een intervisiebijeenkomst te leiden en hier een verslag van te maken ter voorbereiding op de tweede cursusdag.

Bijeenkomst 2:

– Reflectie op de eerste intervisiebijeenkomst en inventarisatie leerpunten.
– Deeloefeningen in het optreden als gespreksleider aan de hand van ingebrachte casusposities en eigen leerpunten.
– Voeren van meerdere intervisiegesprekken, waarbij alle deelnemers onder begeleiding een deel van een intervisiegesprek leiden.
– Deelnemers ontvangen feedback op hun optreden door de trainers en de andere deelnemers.
– Verdieping op bijeenkomst 1, dilemma’s bespreken
– Implementatie in de praktijk.

Werkwijze
In deze interactieve cursus staat jouw (advocaten) praktijk centraal. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze toptrainers.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Investering | Gespreksleider

De cursus duurt een dag (drie dagdelen)

Kosten bij open inschrijving €725,- per deelnemer

Bij een incompany cursus wordt na overleg met de opdrachtgever en rekening houdend met bijzondere wensen geoffreerd.