Online intervisie
8 december 2021

108,00 (excl. BTW)

Helaas is deze intervisie al vol.

Rechtsgebied: Gespreksleider:

Vastgoedrecht | online intervisie | 2 uur

Datum: Woensdag 8 december 2021

Tijd: 15.30-17.30 uur

Locatie: Achter je computer

Opleidingspunten: 2 (kwaliteitstoetsen) en 2 (niet-juridisch)

De bijeenkomst duurt twee uur en staat onder leiding van een gespreksleider die zich heeft aangemeld voor het register van gespreksleiders bij de Orde van Advocaten.

Voorbereiding:

  1. Iedere deelnemer mag vooraf dilemma’s /vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening mailen zodat de gespreksleider deze kan inbrengen tijdens de intervisie.
  2. Iedere deelnemer ontvangt voor aanvang van de intervisie een geheimhoudingsverklaring waarin de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken is opgenomen. Deelnemers dienen voor de start de geheimhoudingsverklaring ondertekend te hebben toegestuurd aan Intervisiehuis. Zonder een getekende geheimhoudingsverklaring kan niet worden deelgenomen aan de intervisie.

De intervisie:

Tijdens het overleg bespreken de advocaten dilemma’s en kunnen zij vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening inbrengen. De bespreking ziet op de houding en het gedrag van de advocaat, maar wel met betrekking tot de inhoud van een zaak of de wijze waarop de praktijkvoering is vormgegeven.

Na afloop:

De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Certificaat en opleidingspunten:

Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Gespreksleider: mr. Anton-Pieter van Logtestijn

Anton-Pieter (oud advocaat en onder meer voormalig hoofd juridische zaken en compliance a.s.r. Nederland) heeft geruime ervaring bij het begeleiden van intervisie. Zo begeleidde hij honderden medisch specialisten en advocaten, leidde hij advocaten namens de NOvA op tot erkend intervisiebegeleider en heeft hij voor het NGB trainingen Begeleiden gestructureerd intercollegiaal overleg gegeven voor advocaten in loondienst

Anton-Pieter is geregistreerd als gespreksleider in het register van gespreksleiders van de Orde van Advocaten

Gekozen intervisies Intervisie verwijderd. Terug
  • U heeft nog geen intervisie gekozen