Online intervisie
21 december 2021

108,00 (excl. BTW)

Helaas is deze intervisie al vol.

Rechtsgebied: Gespreksleider:

Arbeidsrecht | online intervisie | 2 uur

Datum: Dinsdag 21 december 2021

Tijd: 15.30-17.30 uur

Locatie: Achter je computer

Opleidingspunten: 2 (kwaliteitstoetsen) en 2 (niet-juridisch)

De bijeenkomst duurt twee uur en staat onder leiding van een gespreksleider die zich heeft aangemeld voor het register van gespreksleiders bij de Orde van Advocaten.

Voorbereiding:

  1. Iedere deelnemer mag vooraf dilemma’s /vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening mailen zodat de gespreksleider deze kan inbrengen tijdens de intervisie.
  2. Iedere deelnemer ontvangt voor aanvang van de intervisie een geheimhoudingsverklaring waarin de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken is opgenomen. Deelnemers dienen voor de start de geheimhoudingsverklaring ondertekend te hebben toegestuurd aan Intervisiehuis. Zonder een getekende geheimhoudingsverklaring kan niet worden deelgenomen aan de intervisie.

De intervisie:

Tijdens het overleg bespreken de advocaten dilemma’s en kunnen zij vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening inbrengen. De bespreking ziet op de houding en het gedrag van de advocaat, maar wel met betrekking tot de inhoud van een zaak of de wijze waarop de praktijkvoering is vormgegeven.

Na afloop:

De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Certificaat en opleidingspunten:

Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Gespreksleider: Mr Jan Willem Menkveld

Jan Willem is sinds 1996 advocaat en heeft ervoor gekozen om specialist te zijn op het gebied van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Hij is een belangenbehartiger pur sang maar dat neemt niet weg dat een win/win situatie, waarin de belangen van de wederpartij worden meegewogen, vaak de beste oplossing is.

Jan Willem is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en is geregistreerd als gespreksleider bij de Algemene Raad

Gekozen intervisies Intervisie verwijderd. Terug